INTRODUCCIÓ

Com a projecte final d’aquest segon trimestre, per grups cooperatius, hem realitzat una web, amb col·laboració amb l’entitat WAPPS.

Aquesta web és sobre les diferents revolucions industrials, també exposant els testimonis de gent que va poder viure-les totes.

En aquesta web podreu trobar la explicació de les 4 revolucions, com també els entrevistes amb els nostres familiar més gran, els avis. Que ens han pogut explicar com han vist canviar i evolucionar la societat i les diferents tecnologies.

Primer començarem per la 1a Revolució Industrial, ja que es la que conte mes informació i la mes llarga de totes. A dintre aquesta explicaren; el capitalisme i el liberalisme, la societat industrial, la revolució agricola i la indutrialització.

Seguidament, vam fer la 2a Revolució Industrial, que basicament es el creixament de la industrialització i els canvis que hi han hagut des de la primera.

Després, continuarem amb la 3a, que es coneix per la revolució intel·ligent, la revolució científico-tècnica, societat de la informació…

Finalment, acabarem per la 4a Revolució industrial, que es la que hi van haber mes canvis de totes les quatre, es coneix basicament per la invenció de les fàbriques intel·ligents, i la major adaptabilitat a les necessitats de la producció i una millora en l’eficiència dels recursos.

Resum de les quatre revolucions industrials

Com a activitat final, hem fet entrevistes amb els nostre avis, ja que han viscut algunes d’aquestes revolucions i es interessant saber com ha passat al seu punt de vista.

Per això hem realitzat una hipòtesi abans d’entrevistar-los, per veure si el canvi que hem tingut ha sigut una avantatge per el nostre dia a dia.

HIPÒTESI:

Nosaltres creiem que aquests canvis van ser de molta ajuda per ells ja que els hi va donar moltes oportunitats noves a la seva vida.