3A REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

La tercera revolució industrial era coneguda de moltes maneres diferents: la revolució intel·ligent, la revolució científic-tècnica, societat de la informació... Va sorgir als anys quaranta i era un procés multipolar liderat pels Estats Units, Japó i la Unió Europea on es van presenciar la majoria d'aquests canvis i avenços científics i tecnològics. Però ja que avançaven tan ràpidament va haver-hi molts desequilibris i desperfectes en la societat i entre societats que s'havien de polir immediatament.

La tercera revolució industrial era un conjunt d’idees implantat per Jeremy Rifkin. Ell va establir que hi hauria uns pilars per denominar a la 3a revolució: la transformació a les energies renovables, la transformació dels edificis a plantes d’energia renovable, l’expansió de l’hidrogen i piles, la utilització de l’internet per passar la xarxa elèctrica a una xarxa d’energia i el canvi dels vehicles de combustibles fòssils a vehicles elèctrics.

La tercera revolució industrial era un conjunt d’idees implantat per Jeremy Rifkin. Ell va establir que hi hauria uns pilars per denominar a la 3a revolució: la transformació a les energies renovables, la transformació dels edificis a plantes d’energia renovable, l’expansió de l’hidrogen i piles, la utilització de l’internet per passar la xarxa elèctrica a una xarxa d’energia i el canvi dels vehicles de combustibles fòssils a vehicles elèctrics.

Es caracteritza pels canvis a sectors molt quotidians com la comunicació o l’energia.

Durant aquesta època es podria destacar el començament de les energies renovables (eòlica, solar, hidràulica…), a l’hora d’emmagatzemar energia, bateries d’hidrogen, l’electricitat intel·ligent, vehicles elèctrics… Arran dels avenços en la indústria química, l’agricultura, la ramaderia i la indústria tèxtil ha millorat i s’ha desenvolupat per tal de millorar el conreu, fertilitzants i tints.

També hi va haver diversos moviments socials com el feminisme per una independència i major llibertat, l’ecologisme conjuntament amb la defensa del medi ambient, respecta els combustibles fòssils, el pacifisme que busca no-violència…

Però tot porta coses bones i dolentes. Es descentralitza l’economia a causa de l’aparició de la microelectrònica i altres tecnologies. Això pot generar conflictes entre nacions.

Bàsicament, es basa en la innovació de l’àmbit de la salut i la tecnociència. Però l’estrella és l’internet que ha permès la interconnexió mundial.

En resum aquesta revolució ens ha ajudat a millorar el dia a dia de les persones professionalment i personalment.