2A REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Entre 1870 i 1914, nous sistemes d'industrialització es van difondre pels països més desenvolupats i van aparèixer altres potències industrials com els Estats Units, Alemanya o el Japó. Durant aquest temps, l'economia va créixer, va adquirir una dimensió internacional i es va fer més competitiva. A causa d'aquest canvi es va produir la segona revolució industrial.

La segona revolució industrial és una nova etapa de creixement econòmic, caracteritzada pel ràpid desenvolupament de tots els mitjans de producció i de noves formes d’organitzar la producció i el treball. Aquesta nova etapa en el desenvolupament.

L’aplicació de noves energies com, el petroli i l’electricitat, i noves primeres matèries com, acer, alumini, van afavorir la diversificació dels sectors industrials. La siderúrgia va prendre el relleu de la tèxtil com a sector punta i apareixen noves indústries, molt dinàmiques, com ara l’elèctrica i la química.

L’expansió de l’economia industrial i la concentració empresarial van consolidar el sistema capitalista i això va produir que apareguessin noves potències industrials.

Al sempre haver-hi noves necessitats i noves possibilitats el món capitalista va continuar expandint-se i allunyant-se cada vegada més del món subdesenvolupat, a qui explotaven a través del colonialisme.

Les principals potències industrials que dominaven el sistema capitalista mundial van estendre el control colonial i imperialista sobre tot el món. El capitalisme en conjunt amb la segona revolució industrial va significar una expansió tant econòmica com geogràfica, donant pas al capitalisme i l’imperialisme.

AUGMENT DEL COMERÇ

El volum del comerç internacional es va multiplicar gràcies als progressos tecnològics, el més important, el transport (xarxes de ferrocarrils, obertura dels canals de Suez, el 1869…). Tots aquests fets van provocar que el comerç internacional augmentés.

AUGMENT DEMOGRÀFIC I MIGRACIONS

Al segle XIX es va passar de 187 a 400 milions d’habitants a Europa. Algunes causes van ser: El descens de la mortalitat, la millora del nivell de vida i les millores sanitàries.

Va haver-hi augments demogràfics, el que van significar més pressió demogràfica per falta de recursos. Molts factors polítics, socials i econòmics: salaris baixos i atur. La industrialització va augmentar les rendes, però no va millorar la distribució d’aquestes.

PROGRESSOS TECNOLÒGICS 

Els principals avanços tecnològics que va haver-hi durant la segona revolució industrial van ser: el ferrocarril, el vaixell de vapor i els automòbils.

El primer ferrocarril va ser inventat 1802 i les primeres locomotores de vapor van circular per Anglaterra. El ferrocarril de vapor va aconseguir aplicar un invent cutani, el vapor, com energia que tirar la locomotora.

El 1787 va ser creat per John Flich el primer prototip d’un vaixell de vapor, però no va ser fins a 1807 quan Robert Fulton va construir i comercialitzar el primer vaixell de vapor.

El 1886, Carl Benz va inventar el vehicle motoritzat amb gasolina, també conegut com a automòbil.