1A REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

Liberalisme

El liberalisme és una doctrina que promou les llibertats civils i que intenta oposar-se al despotisme il·lustrat, a l’absolutisme, així com un altre tipus de corrents en què la figura de l’individu no gaudeix de llibertat plena. Es basa en la llibertat i en la tolerància.

Tot i que la seva aparició es remunta a l’edat mitjana, el liberalisme es va considerar una doctrina general a partir del segle XVI.

Estatua del liberalisme

Origen i història del liberalisme

El liberalisme és una filosofia política, social i econòmica que, atenent el seu vessant contemporani, neix en la Il·lustració durant el segle XVIII.

A més, de la mateixa forma, durant el segle XX, aquest liberalisme també va reaccionar davant el moviment comunista i feixista que predominaven en determinades zones d’Europa.

Característiques del liberalisme

Entre les principals característiques del liberalisme podríem destacar les següents:

 • La defensa de la llibertat individual sobre totes les coses.
 • Principi d’igualtat davant la llei.
 • Defensa de la propietat privada.
 • Llibertat de culte.
 • Divisió total de poders.
 • Limitació del poder de l’Estat.
 • Defensa de la tolerància.
 • Establiment de codis civils.

Principis del liberalisme

La següent relació de principis mostra els deu principis fonamentals en els quals es basa el pensament liberal:

 • Lliure mercat.
 • Globalització.
 • Govern limitat.
 • Llibertat d’associació.
 • Llibertat personal.
 • Propietat privada.
 • Autonomia contractual.
 • Reparació del mal.
 • Igualtat jurídica.
 • Individualisme.

Autors i representants del liberalisme

Són molts els autors que han escrit sobre el liberalisme. No obstant això, entre els principals representants del liberalisme caldria destacar als següents:

 • John Locke.
 • Adam Smith.
 • David Ricardo.
 • François Quesnay.
 • Frédéric Bastiat.
 • Friedrich Hayek.
 • Ludwig von Mises.

Capitalisme

Atès que l’objectiu de l’economia és estudiar la millor manera de satisfer les necessitats humanes amb els recursos limitats que disposem, el capitalisme considera que el mercat és el millor mecanisme per a dur-lo a terme.

Els béns i serveis es distribueixen mitjançant mecanismes de mercat, promovent la competència entre empreses.

Capitalisme

Capitalisme i socialisme

Les economies capitalistes es caracteritzen principalment perquè empreses i individus produeixen i intercanvien béns i serveis en el mercat per mitjà de transaccions econòmiques a través de determinats preus.

El sistema oposat en termes de propietat privada al capitalisme és el socialisme, que bàsicament defensa el concepte de propietat social dels elements de producció o dels béns.

Socialisme

D’aquesta manera, arran de la defensa de la propietat privada sorgeixen la resta de característiques capitalistes: defensa d’interessos propis i individuals, els sistemes de preus i l’existència de competència en el mercat.

Origen del capitalisme

Altres noms amb els quals es denomina al capitalisme des del seu origen són «economia de lliure mercat» o «economia lliure».

Encara que tant els mercaders i el comerç existeixen des que van sorgir les primeres civilitzacions, el sistema capitalista no va aparèixer fins al segle XIII a Europa. El capitalisme va ser el sistema econòmic que va substituir al feudalisme en gran part del món.

El capitalisme va sorgir per a proposar el treball a canvi de capital, en comptes de per servitud o esclavitud, d’aquí el seu nom.

Mural sobre capitalisme a Europa

Història del capitalisme

Les idees del capitalisme, que van iniciar a partir del segle XIII com ja esmentem, van desplaçar a les que predominaven en l’edat mitjana.

Posteriorment, en el segle XVIII, va ser rellevant l’aportació d’Adam Smith qui va publicar “La riquesa de les nacions” on defensava els principis del lliure mercat.

El capitalisme va ser després qüestionat per un dels pensadors més emblemàtics del segle XIX, Karl Marx, qui sostenia que el sistema capitalista propiciava l’explotació d’un grup de la població, el proletariat, per part dels amos dels mitjans de producció, els capitalistes.

Mercat lliure

Característiques del capitalisme

Els principis bàsics del capitalisme són:

 • Defensa dels drets individuals: Propietat privada de capital i de mitjans productius.
 • Llibertat d’empresa: Mitjançant la qual és possible dur a terme projectes empresarials o posar-los fi.
 • Mercat competitiu: La qual cosa suposa que el preu d’intercanvi es dona per la interacció d’oferta i demanda amb la menor ingerència possible de l’Estat.
 • En aquest mercat amb múltiples opcions i alternatives de productes entre els quals els individus tenen la possibilitat de triar. En ell es conformen les decisions de demanda i oferta que donen lloc als equilibris i els preus.
Caracteristiques

Exemples de capitalisme

Alguns exemples de capitalisme poden ser:

 • Els Estats Units és el país al qual més se l’identifica amb el capitalisme, això va ressaltar particularment en l’època de la guerra freda, quan es va caracteritzar per ser antagonista de la URSSS on es va implantar un sistema comunista.
 • Un altre tipus de capitalisme és l’aplicat per la Xina, que ha optat per una obertura comercial, malgrat tenir, en el polític, un sistema de partit únic.
 • Es pot considerar capitalisme, en l’àmbit microeconòmic, a un mercat on l’Estat no intervé per a dictaminar a les empreses un preu i una quantitat de producció.
Guerra freda


REVOLUCIÓ AGRÍCOLA. (MOHA)
L’increment de la demanda de productes alimentaris provoca que els propietaris de les terres s’adonessin de la necessitat d’augmentar la producció. L’excessiva parcel·lació de la terra, la seva irregular distribució i els drets comunitaris de camps oberts (openfields) de l’antic sistema dificultaven la producció.

Nous sistemes de conreu?
Exemples a l’Albufera de València i al delta del Llobregat. Un sistema tradicional de creació de terres de conreu era la transformació de boscos i prats naturals.

Conrreu

Noves màquines ?
Dispositius similars a les màquines que serveixen per a prestar suport a una màquina, s’anomenen útils.

Maquina


Increment de la producció d’aliments ?
Revolució Verda o Primera Revolució Verda és un terme utilitzat per a descriure la transformació de l’agricultura en diversos països en desenvolupament .

Increment d’aliments


Èxode rural cap a les ciutats  ?
Increment de la producció, que arribava a 275 milions de tones el 1965, i 628 milions el 2005. El blat és igualment el primer cereal des del punt de vista

Èxode rural•  Augment i davallada posterior de la natalitat ?
Baby boom (categoria Articles amb referències puntuals demanades des de 2016)
territoris de llengua catalana, és com es coneix un pic de natalitat d’aquest país a la història contemporània, a Espanya durant els anys 60 i principis

• Disminució de la mortalitat?
Com la desacceleració de la mortalitat tardana), però estudis més recents no estan d’acord. La disminució de la taxa de mortalitat humana abans de la dècada


• Augment de l’esperança de vida?
Persones portar una vida individual, social i econòmicament productiva. La salut és un recurs per a la vida diària, no l’objectiu de la vida. Es tracta d’un

Mortalitat pujant molt

SOCIETAT INDUSTRIAL

Una societat industrial és aquella en què les tecnologies de producció en massa s’utilitzen per fabricar grans quantitats de béns a les fàbriques i en la qual aquest és el mode de producció dominant i l’organitzador de la vida social. Això vol dir que una autèntica societat industrial no només presenta la producció massiva de fàbriques, sinó que també té una estructura social particular dissenyada per donar suport a aquestes operacions. 

Societat industrial

Urbanització

Èxode rural

Part o tota la població abandona el camp. Les economies agrícoles han estat tradicionalment inflexibles, difícils o fins i tot febles per absorbir el creixement demogràfic, i sempre hi ha hagut casos esporàdics d’immigració, sovint a les ciutats. La Revolució Industrial va provocar un creixent desequilibri econòmic entre les zones urbanes i rurals i un nivell de vida general. Donades les millors perspectives dels sistemes de vida urbans, l’atractiu de les ciutats absorbeix no només la superpoblació rural, sinó altres; la població rural està desequilibrada i ha entrat en un procés irreversible de despoblació. El descens de la població rural comporta una reestructuració racional de l’agricultura i un augment de la renda per càpita, que pot contrarestar l’atractiu de les ciutats, però sovint passa el contrari: l’èxode és selectiu, i els que marxen són els més joves i més emprenedor, la vida social i econòmica va decaure i la immigració va augmentar.

L’èxode rural és un procés antic gairebé complet als països industrialitzats. Només la urbanització del camp pot evitar el seu despoblament. A la llarga, l’èxode modernitza l’economia agrícola.

Urbanització

El creixement accelerat de la població i l’àrea urbana i l’expansió dels estils de vida urbans. Tot i que va aparèixer en diferents etapes històriques, l’explosió urbana contemporània és un dels elements de la revolució demogràfica, i en l’àmbit cultural europeu s’associa a la Revolució Industrial. Al mateix temps, es produeix una ruptura en el ritme de creixement de la població urbana, alterant qualitativament el paisatge urbà i els voltants, ampliant el segon i tercer sector econòmic i marginant el primer. L’èxode rural és un procés antic gairebé complet als països industrialitzats. Només la urbanització del camp pot evitar el seu despoblament. A la llarga, l’èxode modernitza l’economia agrícola.

Creixament de construcció de cases

Eixample

Conjunt de cases i carrers nous amb què s’eixampla una població. Aquest procés físic de creixement urbà és sovint subjecte a un projecte d’urbanització. Respon a la concentració extraordinària de la població, la indústria i el trànsit a les ciutats durant la primera revolució industrial, que feu necessari llur expandiment fora dels antics recintes emmurallats.

Un nou conjunt de cases i carrers, a mesura que augmenta la població. Aquest procés físic de desenvolupament urbà sovint es veu limitat pels projectes d’urbanització. Respon a la concentració inusual de població, indústria i trànsit a les ciutats durant la primera revolució industrial, que va obligar a la seva expansió fora de les antigues muralles. 

Eixamplr segle 18

Avantatges i Desavantatges: 

Avantatges: 

 • Societats més avançades
 • La mecanització permet el menor desgast laboral
 • Descendeix la mortalitat
 • Augment de la productivitat i salaris 
 • Divisions de treball i l’especialització 
 • S’organitza la producció en les empreses  
 • Apareixen les fàbriques com a centres de treball 
 • S’impulsa la globalització i el comerç
Societats avançades

Desavantatges: 

 • Ús de combustibles fosils
 • En l’inici no es respectaven els drets laborals 
 • Desigualtat a nivell global
 • Declivi demogràfic europeu
Comença la contaminació

Societat de classes: 

El desenvolupament industrial i comercial es va establir les bases per una narrativa que tenia com a tema inicial una classe mitjana ascendent amb implicacions polítiques i reivindicacions dirigides contra una aristocràcia arrelada als seus privilegis.

La burguesia industrial

Al llarg del segle XIX, la burgesia industrial va consolidar la seva posició com un dels grups més dinàmics de la societat. La pobresa de recursos energètics i de matèries primeres s’agreuja per la manca de capitalització local, i sovint per les lluites obreres. El país compta amb grans corporacions i empreses industrials amb múltiples socis implicats. L’empresa familiar, petita i mitjana, dirigida i gestionada per la mateixa llinatge es va convertir en el model majoritari, i la seva tenacitat va fer possible la industrialització.

Burgesia

Proletariat
Classe social constituïda pel conjunt dels obrers industrialitzats i dels camperols sense recursos que donen llur força de treball, en canvi, d’un salari. Fruit del sistema capitalista de producció, el proletariat apareix com a classe amb la Revolució Industrial del s. XIX, la qual, ultra desposseir de llur terra la majoria de camperols, comportà la davallada de l’artesanat per mitjà de la separació dels obrers de llurs mitjans de producció. La nova classe es caracteritzà pel fet que els seus membres no podien subsistir si no era venent la força de treball als propietaris del capital.

Canvis de salari

Industrialització

La industrialització és un miracle econòmic que es basa a produir una quantitat elevada de béns. També ha suposat un impuls social i econòmicament als països que l’han dut a terme.

Tota societat ha experimentat una contínua industrialització en major o menor manera així fent que molts llocs s’hagin modernitzat o estiguin més avançats tecnològicament, científicament i professionalment.

Industrialització

Sistema fabril de producció

Mecanització

Gràcies als avenços tecnològics durant la revolució industrial, ells llocs de treball i la maquinària han evolucionat. Les màquines van ocupar alguns llocs més mecànics i perillosos que feien els obrers per així facilitar la feina dins l’esquema laboral. Però ara arran d’això hi ha moltes empreses o llocs de treball que nosaltres no podríem fer pels costums del fet que hi ha les màquines.

Les màquines van començar a substituir i ajudar als humans des de l’antiguitat. Per a aquestes màquines s’utilitzava un terme anomenat ASCII (cintes amb perforacions que les màquines llegien)

Mecanització

Obrers concentrats en fàbriques

A partir de la revolució industrial va ser quan van començar a denominar “la classe obrera/treballadora” als treballadors de les fàbriques, camps… Van sorgir ja que van deixar enrere la política de l’edat mitjana i van començar a tenir els diners com a motor principal de la societat i fàbriques.

Obrers a les fàbriques